google-site-verification=oB4dXgr2FF1VwBD9OCzYCjFZrX1wmNmoEwoJHWNrs5Q

Aleyna Işık

1998 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Eskişehir'de tamamladı. 2016’da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünde öğrenim gördü. 2020 yılında mezun oldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Resim Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Eğitim 2012-2016 Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi 2018-2019 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Güz-Bahar Farabi Programı) 2016-2020 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Resim-iş Öğretmenliği) 2022- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans