google-site-verification=oB4dXgr2FF1VwBD9OCzYCjFZrX1wmNmoEwoJHWNrs5Q

Aylin Alkan

2011 yılında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp, 2017 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Seramik Ana sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik eğitimine başladı ve halen aynı Üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergi, sempozyum ve çalıştaylara katılmıştır. 3 Ulusal, 2 Uluslararası olmak üzere alanında 5 tane ödülü bulunmaktadır.