google-site-verification=oB4dXgr2FF1VwBD9OCzYCjFZrX1wmNmoEwoJHWNrs5Q

“Artantakya 3. Genç Yetenekler” Yarışma Başvuru Koşulları

“Artantakya 3. Genç Yetenekler” yarışması ile üniversitelerde öğrenim gören (güzel sanatlar fakültelerinin herhangi bir dalında lisans veya yüksek lisans öğrencileri) genç sanatçı adaylarını desteklemek, özgün ve çağdaş sanatsal üretime teşvik etmek, yaratıcı düşüncelerle sanat eserleri üretmelerini amaçlamaktayız.

KATILIM KOŞULLARI:
KONU: Serbest
TEKNİK: Serbest
KATILIM: Yarışmaya, · Resim, · Heykel, · Seramik, Cam · Fotoğraf, · Özgün Baskı, · Yerleştirme (Enstalasyon), · Video art İle katılım sağlanabilir. Katılımcı, bu yarışmaya en az 3 eser gönderecekler. Seçici kurulun yapacağı değerlendirmeler sonucunda her katılımcının bir özgün eseri sergilenecektir. Ancak Seçici Kurul özel durumlarda birden fazla eseri sergilemeye değer bulabilir.
ESERLERİN ÖZGÜNLÜĞÜ: Katılımcıların, bu yarışma için hazırlayacakları özgün, yenilikçi, öncül eserlerle yarışmaya katılmaları gerekmektedir.

ESER BOYUTLARI:
• Gerçek sergi ortamında sergilenebilen eserler, (resim, baskı resim, fotoğraf vb.) yatay veya dikey kenarlarının uzunluğu 100 cm’yi geçmemelidir.
• Üç boyutlu eserlerin taban ölçüleri: en çok 100 cm. yükseklik en çok 150 cm. olmalıdır (Üç boyutlu eserlerin en az 5-6 farklı (Tam üstten ve tam yanlardan dâhil olmak üzere) açıdan, mümkünse eşit ışık altında, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları belirtilen mail adresine gönderilmelidir).
• Enstalasyon çalışmaları en çok 2m2 boyutlarındaki bir alanı kapsamalıdır.

AŞAĞIDAKİLERİ HAZIRLAYIP E-MAİL ATINIZ:
Gönderilen çalışmaların adı, tekniği, malzemesi, boyutu, sergilenirken uygulanacak fiyatı ve yılı gibi bilgileri içeren KÜNYE si bulunmalıdır. Katılımcının kısa özgeçmişi, başvuru bilgileri, eserin bu yarışma için yapıldığına ilişkin bildirim ve varsa eserle ilgili kısa bir açıklama notu künye içinde olmalıdır. Katılımcı fotoğrafı ve katılımcının öğrenci olduğuna dair belge de ekleyerek e-mail gönderiniz.

SEÇİCİ KURUL:
Prof. Dr. Selda Mant - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Meysem Samsun - İnönü Üniversitesi
Öğr. Gör. Şenol Özdevrim - Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
Öğr. Gör. Ünal Kuş – Mustafa Kemal Üniversitesi
Selmani Baki Kocaispir – Sanat Eğitimcisi

TAKVİM:
Yarışmaya katılacak eserlerin çözünürlüğü 72 dpi kısa kenarı 30 cm olacak ve jpeg formatında e-posta ile
1 Nisan 2023 tarihine kadar gönderilmelidir. Gönderimler sergiartantakya@gmail.com adresine yapılacaktır.

ÖDÜLLER: 1. 2. 3. Mansiyon 3 ve Sergileme
Dereceye giren ve jüriden en yüksek puanı alan eserler, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde www.artantakya.com’da online ve ArtAntAkyA 4th Virtual Contemporary Art Fair’da da sergilenecek. Her iki etkinlik için KATILIM belgesi verilecek.

SONUÇ:
Sonuçlar 10 Nisan 2023 tarihinde web sayfası ve sosyal medya hesaplarımızda duyurulacak.

Taahhütname

Aşağıda yazılan metin A4 kağıdına yazılıp eser sahibi tarafından imzalanarak eserle birlikte e-mail atılacak..

1.) Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir. Yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi bulunmamaktadır.

2.) Yarışmacılar, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında özgeçmiş bilgisini, cep telefon numarasını, e-mail adresini, adres bilgilerini kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla vermiştir. Yarışmacıya ait verileri bulundurabilir, depolayabilir ve işleyebilir.

3.) Göndermiş olduğum eserin bana ait olduğunu, daha önce herhangi bir yarışmada yer almadığını, sergilenmediğini alıntı, kopya, çalıntı olmadığını beyan ederim. Eserimin Artantakya tarafından sosyal medya ve yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı duyuru ve reklam çalışmalarında kullanabileceğini kabul ve beyan ederim.

Bu yarışmaya ait şartname hükümlerini okudum, anladım, kabul ettim.

Ad Soyadı:

Tarih:

İmza: