google-site-verification=oB4dXgr2FF1VwBD9OCzYCjFZrX1wmNmoEwoJHWNrs5Q

Artantakya 2023 Genç Yetenekler Yarışma Sonuçları.

ArtAntAkyA Online Contemporary Art Fair tarafından genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla, Artantakya 3. Genç Yetenekler” yarışması ile üniversitelerde öğrenim gören (güzel sanatlar fakültelerinin herhangi bir dalında lisans veya yüksek lisans öğrencileri) genç sanatçı adaylarını desteklemek, özgün ve çağdaş sanatsal üretime teşvik etmek, yaratıcı düşüncelerle sanat eserleri üretmelerini amaçlamaktayız.

KONU: Serbest
TEKNİK: Serbest
KATILIM: Yarışmaya, · Resim, · Heykel, · Seramik, Cam · Fotoğraf, · Özgün Baskı, · Yerleştirme (Enstalasyon), · Video art İle katılım sağlanabilir. Katılımcı, bu yarışmaya en az 3 eser gönderecekler. Seçici kurulun yapacağı değerlendirmeler sonucunda her katılımcının bir özgün eseri sergilenecektir.

SEÇİCİ KURUL:
Prof. Dr. Selda Mant Menay - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Meysem Samsun - İnönü Üniversitesi
Öğr. Gör. Şenol Özdevrim - Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
Öğr. Gör. Ünal Kuş – Mustafa Kemal Üniversitesi
Selmani Baki Kocaispir – Sanat Eğitimcisi

Dereceye Girenler;
Başarı ödülü; Aleyna Işık, Turcan Kara, Yelin Çelik
Mansiyonlar; Büşra Nur Salgut, Ercan Sağlam, Senem Aslan
Sergilenme; Aylin Alkan, Başak Aydın, Baran Alkaner, Beyza Garip, Büşra Aykaç, Derya Kocaer, Emre Tura, Faruk Çelik, Fatih Sağlam, Furkan İnce, Gaye Özipek, Gizem Kocak, Gülben Saydut, Hasan Erdoğan, Haydar Lale, İpek Nur Özdemir, Merve Gazi, Nergis Doğru, Ömer Baydemir, Kısmet Demiraslan, Seda Sağ, Songül Dündar, Zeynep Çakır