google-site-verification=oB4dXgr2FF1VwBD9OCzYCjFZrX1wmNmoEwoJHWNrs5Q

Ayfer Uz

 

Eskişehir doğumlu, 1992 yılında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Resim Eğitimi alanında tamamladı. 2009 yılında Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2018’de Doçent unvanı aldı. 4 kişisel sergisi ve üç ödül bulunmakta. Çok sayıda karma ve grup sergilerine katıldı.

Doktora tezinden yola çıkarak hazırladığı “Köy Enstitülerinde Resim” İsimli bir kitabı ayrıca, plastik sanatlar ve sanat eğitim alanlarında araştırmaları, makaleleri bulunmaktadır.

Halen Edirne; Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde görevine devam etmektedir.
Sanatçının kurula katılma tarihi 25 Nisan 2020

   

BİR BAHAR - 120 x 140 cm - 2018     UMUT VE BAHAR - 150 X 130cm - 2020

RESİMLER HAKKINDA

Her insan doğduğu coğrafyanın ürünüdür bir parça, her sanatçı doğduğu coğrafyadan beslenir. Anadolu'nun zengin kültürü, gelenekleri, uygarlıkları, acıları, sorunları, motifleri, renkleri, biçimleri, yazıları, şiirleri, efsaneleri, inanışları sanatçıları beslemiştir. Zaman zaman Anadolu uygarlık tarihinden de küçük izlerine rastlanan BAHAR TEMALI resimler meteforuk bir benzetmeyle yol alır. Resmedeceğim şeyin ne olduğundan çok duygusu önemlidir, o duyguyu yakaladığım her şey resmime girebilir ya da resmin imgelerinden biri olabilir.
İlk bakışta resimlerimde doku ve renk plastizmi öne çıkar ve çok zaman anlamlar doku ve renk katmanları arasında gizlidir. Kompozisyon; kautik, organik, fragmatik, estetik bütünlük üzerine kurulur.
Kompozisyonun bütününde soyut- somut biçimlerle kendi sembol ve işaret sözlüğümü yaratmayı isterim. Bana göre önemli bir duyguya karşılık gelen imgeler özgürce, irrasyonel olarak yan yana gelebilir (gerçek ve gerçek dışı). Bunu kaotik ve karmaşık iç dünyanın dışa yansıması olarak da görebiliriz.
Tuval üzerine akrilik tekniği ile yapılan "Bahar” temalı" resimler, metaforik bir yorumla anlatılabilir. Bahar mevsimi, hayatın her şeye uyanışının yaşandığı özel bir döngüdür. Resimsel anlatımda metafor olarak kullanılan "Bahar" adı, sorunların çözümünde yenilenebilirlik, yeniden doğuş, uyanma, aydınlanma ve umudu ifade eder. İnsanın kaos ve karmaşa içinde yaşadığı sıkıntılı yaşamda hayal edilen güzellik, doğanın kendi varlığında gizlidir, “Bahar”la yeniden umuda ve mücadeleye hazırdır.
25. 04. 2020.
Doç. Dr. Ayfer UZ
Trakya Üniversitesi

   

ÖZLEMDİR BAHAR - 140 x 120 cm - 2018     MİSTİK İZLER BAHAR - 140 x 120cm - 2017