google-site-verification=oB4dXgr2FF1VwBD9OCzYCjFZrX1wmNmoEwoJHWNrs5Q

Ahmet Özol

ÇAĞDAŞ SANATA BAKIŞ

Sanat tarihinde tüm yaşanmış dönemler bir öncekine göre çağdaştır. Ancak günümüz sanatı anlamında değerlendirdiğimizde; tüm geriye bakışa göre, yeni sarsıntılar yaratan ürünler başı çekerek ve toplumların sanatsal yargılarına göndermeler yaparak evrensel bir hareket yaratmaktadır. Her yeni değer arayışları yeni tartışmalar yaratır ve kendine başka yollar açma çabası gösterir.

Bu arada, anlaşılması kolay olmadığı varsayılan değerler içinde, sanat ortamında ‘sanat nedir?’ sorusu sıkça karşımıza çıkar. 17. Yüzyılda belirmeye başlayan zanaat ile sanat arasındaki ayırım, sanat teorilerinin çoğalmasını sağlamıştır. Bilimsel ve teknolojik alanda yeni gelişmeler ve icatların başlamasıyla, sanat da kendine yer açmayı başarmıştır. Zaten,  Bilim / Teknoloji/ Sanat, sacayağı oluşturur. Günümüz sanatçıları da bu üçlü yapının olanaklarından yararlanmaktadırlar.

Sanat tarihinin yanı sıra, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi, estetik ve diğer destekleyici etmenler içinde ve etkin medya ortamında sanatçılar kendi arayışlarını yetinmeksizin sürdürmektedirler. Artık sanat, çekici olmalı, gerilim yaratmalı ya da mesaj vermelidir gibi kavramların yanı sıra karşı sanat hareketlerini de yaratmaktadır. Bu da, küreselleşme, politika, cinsiyet ve kültür farklılıklarının konu alanlarına katılmasıdır.

Geçmiş sanat dönemlerinde, doğa, insan, nesne çıkışlı yorumlamalar egemen olmuşken, o zamana göre öne çıkan ve aranan farklılıklar, sanatçı ile nesne arasındaki bağ ile ilgiliydi.  Odak noktasının sanatçı mı yoksa nesne mi? olduğunun değerlendirmesine göre sanat yapıtlarının konumu belirleniyordu.

Bu açıdan bakılırsa; bugün artık tüm konularda sanatçı odak noktası durumundadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre de sanatın ve sanatçının özgür bir ortamının olup olmaması ayrıca değerlendirme konusudur.

Sanat, sanatçıya değer verilen özgür ortamlarda gelişir ve ürün verir. Ülkemizde sanatçılar daha çok batı ülkelerini izlemekte ve etkinliklerine buna göre yön vermektedirler. Resim sanatının da geçirdiği evrelerden sonra, bugün için teknik ve kavramları araştırıcı yöntemler karşımıza çıkmaktadır.

Tuval resminin yanı sıra, video art, performans, enstelasyon, asamblaj ve dijital teknikli araştırmalar gibi sanat olguları sanat izleyicilerine sunulmaktadır. Çağdaş sanat alanında ülkemizde de uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir.

Her yıl yapılan rutin ve büyük etkinliklerin yanı sıra çeşitli kuruluşlar ve dernekler, sanatta yeni açılımlara katkı sağlamak amacıyla çalıştaylar ve festivaller düzenlemektedirler. Ayrıca çağdaş niteliklerin gözetildiği müzeler de açılmaktadır.

Ülkemizin önemli kültür ve turizm kenti olan Antakya’da, bu yıl ekim ayına renk katacak olan, “Orantes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali ve Art Ant Akya Internatıonal Contemporary Art (sanat fuarı) programlanmıştır.

Sanatçılarımızın sanat potansiyellerinin değerlendirildiği ve ülkemizin sanat gücünü harekete geçirecek her türlü girişim kutlanmaya değerdir. Sanat adına üretilen ve üretilecek tüm değerler için öncelikle, kutlama sözcüğüne kıvanç sözcüğünü de eklemek istiyorum. Sanat nasıl bir paylaşımsa, bu satırları da aynı duygularla paylaşıyorum.

AHMET ÖZOL

EKİM 2019

1945 Yılında Balıkesir’in Gönen kazasında doğdu. Sanat eğitimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde ve lisans düzeyi eğitimini de Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 1973’te Fransız Hükümeti’nden kazandığı sanat bursu ve ilgili programı gereği bir yıl Fransa’da (Paris) kaldı. Profesör olarak çalıştığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden 2010 yılında emekliye ayrıldı. 2012 Ocak ayında “Sanat Eğitimi ve Tasarımda Temel Değerler” isimli bir kitabı yayınlandı. Halen Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergi, konferans ve sanat çalıştayı etkinliğinde yer aldı. Ankara’da, Sakuder tarafından “Sakuder 2013 Yılı Plastik Sanatlar Ödülü” verildi ve derneğin onur üyesidir. Yurt içinde, beş müze koleksiyonunda 6 adet yapıtı vardır. T.C. ve K.K.T.C. devlet arşivlerinde de yapıtları vardır. Çok sayıda karma ve grup sergisine katıldı ve 36 bireysel resim sergisi gerçekleştirdi. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.

Ahmet Özol

E-Posta:       ozolahmet@yahoo.com